DōTERRA het bedrijf

DōTERRA

In 2008 vatten de oprichter van DōTERRA het plan op zuivere, krachtige en hoogwaardige essentiële oliën te maken dien niet alleen eenvoudig zijn in gebruik maar ook heel gemakkelijk met de wereld gedeeld kunnen worden. Sindsdien hebben duizenden personen, gezinnen en gemeenschappen ervaren hoe de kracht van essentiële oliën hun levens kan veranderen wanneer ze dagelijks producten van DōTERRA gebruiken

Met de intentie druppelsgewijs gezinnen, gemeenschappen en de wereld te veranderen, heeft DōTERRA veel moeite gedaan om elke stap van het productieproces van essentiële oliën zorgvuldig te plannen. Vanaf het moment dat de zaden worden geplant tot het afleveren van de essentiële oliën bij u thuis doet DōTERRA er alles aan om u op verantwoorde manier geproduceerde, diepgaan geteste en hoogwaardige essentiële olieproducten te bieden.

 

Verantwoorde herkomst van producten

TELERS

Met een wereldwijd botanisch netwerk van telers uit meer dan 40 landen begint de zoektocht naar kwalitatief hoogwaardige essentiële oliën met de garantie dat in het productproces van de olie alleen de beste zaden, grond, uitrusting en groeiomstandigheden worden gebruikt. Door samen te werken met telers die expert zijn op het gebied van inheemse planten, het lokale klimaat, weersomstandigheden, welke zaden en welke grond te gebruiken en in welke tijd het best te zaaien, kan DōTERRA zuivere, krachtige en veilige essentiële oliën produceren. Concessies bij het telen, oogsten of destilleren kunnen ten koste gaan van de kwaliteit van de essentiële oliën en daarom vertrouwt DōTERRA op de kennis en ervaring van lokale boeren. Dankzij een zorgvuldige selectie van de planten van DōTERRA niet alleen zuiveren en veredelde essentiële oliën maken maar ook banen voor de plaatselijke boeren creëren, die anders misschien met lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden te maken zouden bekken. Als telers parten van DōTERRA worden, ontvangen ze een eerlijk loon waarmee ze hun bedrijf kunnen ondersteunen en hun familie een duurzaam inkomen kunnen bieden

DISTILLEERDERS

Net zoals het planten, telen en oogsten een enorme belangrijke en delicate rol spelen in het productieproces, is de volgende stap het distilleren, cruciaal voor het behoud van het aroma en de therapeutische heilzame werking van elke essentiële oliën. Met oog voor detail, de juiste apparatuur en de intentie om alleen de beste producten te maken spelen de distilleerders van DōTERRA een belangrijke rol in het behouden van de delicate chemische samenstelling van elke essentiële oliën tijdens het productieproces.

DōTERRA gebruikt 2 soorten distilleerprocessen, stoomdistillatie en persen, die allebei hebben bewezen zuivere essentiële oliën van hoge kwaliteit te produceren.

Stoomdistillatie: bij dit fragiele, tijdsintensieve proces wordt uit kokend water stoom geproduceerd, die vervolgens door de plant wordt geleid. De stoom neemt de aromatische onderdelen op uit de plant en brengt ze naar de verzamelbuis, waar hij afkoelt en opnieuw in water condenseert. Vervolgens kan uit het water een zuivere, schone essentiële oliën worden afgescheiden.

Persen: ook wel koud persen genoemd; persen wordt alleen gebruikt voor het maken van de essentiële citrusoliën van DōTERRA. Tijdens dit proces wordt de essentiële oliën  met een mechanische pers uit het vruchtvlees van de citrusvruchten geperst, waardoor een zuivere en krachtige citrusolie ontstaan.

DōTERRA makt een zorgvuldige selectie van ambachtslieden uit de hele wereld, die een bijdrage leveren aan het produceren van meer dan 100 essentiële oliën. Door samen te werken met vakmensen die zich bewust zijn van het belang van het productieproces, geen concessies doen en zich 100% inzetten voor de productie van essentiële oliën van hoge kwaliteit, kan DōTERRA haar klanten unieke, zuivere en veilige producten blijven bieden.

 

Vernieuwde wetenschappelijke testmethoden

Na een zorgvuldig oogst- en distillatieproces wordt elke lichting essentiële oliën naar het ultramoderne laboratorium van DōTERRA gestuurd om getest te worden. Om het hoogste kwaliteitsniveau te garanderen van DōTERRA het CPTG Certified Pure Tested Grade™ testproces opgezet. Door de zeer strenge criteria garanderen de CPTG-normen dat de DōTERRA oliën geen toegevoegde vulproducten of schadelijke ingrediënten bevatten maar zuivere en authentiek zijn.

DōTERRA streeft ernaar voortdurend te beschikken over de meest recente en geavanceerde testmethoden voor essentiële oliën, zodat de gebruikers van essentiële oliën altijd een kwalitatief hoogwaardig product krijgen. Door samen te werken met academici, de bedrijfstak en wetenschappelijke deskundigen heeft DōTERRA een innovatieve testmethode gecreëerd, die uitstijgt boven de normen van andere bedrijven die essentiële oliën produceren.

In het DōTERRA-laboratorium en de laboratoria van betrouwbare externe partijen worden de volgende testen uitgevoerd o ervoor te zorgen dat alleen de beste oliën voor gebruik door de klant worden goedgekeurd.

·         Organoleptische evaluatie: een beoordeling van de aanblik, de kleur en het aroma van elke olie

·         Specifieke dichtheid: controleert de zuiverheid en kwaliteit van elke essentiële oliën

·         Gaschromotografie/massaspectpmetrie (GC/MS): garandeert dat de chemische samenstelling van elke olie overeenkomt met het verwachte chemische profiel

·         Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR): analyseert de materiele samenstelling van de olie om ervoor te zorgen dat die aan de normen van DōTERRA voldoet

·         Optische rotatie: een hulpmiddel voor de identificatie van synthetische toevoegingen die niet in andere testen naar boven komen

·         Refractie-index: meet hoe het licht zich in de olie verspreid, zodat dit voldoet aan de normen van DōTERRA

·         Besmettingstesten: oliën worden getest op schadelijke ingrediënten, zware metalen en mogelijk schadelijke micro-organismen

·         Stabiliteitstesten: een hulpmiddel om ervoor te worgen dat een essentiële olie zuiver blijft en zijn werking behoudt gedurende de geplande gebruiksduur


Naast zeer strenge testnormen doet DōTERRA beroep op de kennis en expertise van een wetenschappelijke adviesraad van deskundigen op het gebied van scheidkunde, microbiologie, plantkunde, wetenschappelijk onderzoek, fysiologie en voedingsleer.

Baanbrekend medisch onderzoek en samenwerkingsverbanden

Naast de wetenschappelijke adviesraad die DōTERRA ondersteunt om voorop te blijven met geavanceerde testmethodes voor essentiële oliën, wil DōTERRA ook steeds de ervaring met essentiële oliën verbeteren door nauw samen te werken met professionals uit de moderne gezondheidszorg. Dankzij de samenwerking met medische instellingen, klinieken en universiteiten biedt DōTERRA de gebruikers voortdurend veilige en doeltreffende manieren om essentiële oliën als tegenhanger van de moderne geneeskunst te gebruiken.

Onderzoek speelt een belangrijke rol bij het aanbieden van veilige, werkzame toepassingen van essentiële oliën. DōTERRA werkt samen met ziekenhuizen, academische onderzoeksinstituten en andere medische voorzieningen aan de uitvoering van onderzoek dat kan worden gebruikt om klanten bescherming te bieden en informatie te geven over de beste manier om essentiële oliën te gebruiken. DōTERRA beschikt ook over een medische adviesraad bestaande uit medische professionals die actief zijn op het gebied van de verdere ontwikkeling van het gebruik van essentiële oliën in de gezondheidszorg.

Ben jij klaar voor zelfgestuurde gezondheid?

Beeld je een leven in waarin oplossingen vinden eenvoudig is. Met een referentiegids en een box van dōTERRA’s CPTG™ essentiële oliën binnen handbereik ben jij klaar voor 80 procent van jouw gezondheidsprioriteiten. Wanneer je ondersteuning van een specialist nodig hebt, raadpleeg dan jouw arts om samen op zoek te gaan naar de beste wetenschappelijke en natuurlijke oplossingen.

Belangrijkste punten

  • 100% pure essentiële oliën, dus niet verdund
  • 100% natuurlijk
  • CPTG® certificatie
  • geen synthetische bestanddelen
  • geen conserveringsmiddelen
  • geen pesticiden
  • geen chemische substanties